VOETBAL AFRONDVORM / AFWERKVORM / SCOREN OP DOEL

DIT IS OEFENING 4 VAN EEN REEKS VAN 6

1. Materiaal
* onbeperkt aantal spelers
* 2 kegels
* 4 hoedjes

2. Organisatie
* Opstelling volgens de tekening, men kan zowel links en rechts werken.

3. Omschrijving
De oefening start bij speler A die die de bal inspeelt op de vragende speler B.
Speler B neemt de bal aan en legt deze af voor de inlopende speler A, daarna bied hij zich aan bij speler C.
Speler A speelt de bal door naar de vragende speler C, die op zijn beurt de bal inspeelt naar de inlopende speler B.
Zodra hij de bal heeft afgelegd start hij met een loopactie buitenom en gaat zich gaan aanbieden bij speler D.
Speler B neemt de bal aan en speelt die door naar de vragende speler D.
Zodra speler B de bal heeft doorgespeeld start hij met een loopactie en bied zich aan voor doel.
Speler D ontvangt de bal en kaatst die terug naar de inlopende speler C.
Zodra de bal is teruggespeeld start speler D met een loopactie buitenom.
Daar ontvangt hij de diep gespeelde bal van speler C en speelt die in de loop van de inlopende speler B.
Speler B werkt af op doel..
A => B => D => C => A  //  A => B => D’ => C’ => A

4. Coaching en Opmerkingen
Coaching:
* inspelen bal; aanname bal; trappen op doel; loopactie; vooractie
Opmerkingen:
* spelers moeten trappen met linkse en rechtse voet.
* Indien niet genoeg spelers voor twee groepen werkt men 5 minuten op links en 5 op rechts.

GERELATEERDE CATEGORIEËN

software

spelletjes u6 afmaak a jeugd u7 afronden b jeugd oefeningen c jeugd voetbal u8 doel u9 goal mini pupillen d jeugd afrondoefening f pupillen afrondoefeningen jo8 afwerken jo9 training u10 voetbaloefeningen u11 voetbaltraining u12 trainingsvormen u13 e pupillen conditie d pupillen scoren jo10 oefenstof jo11 jeugdvoetbaltrainingen jo12 oefenvormen jo13 trainingen u15 afwerkvorm u17 warming up u21 senioren a junioren trainingsoefeningen b junioren met voorzet c junioren afwerkvorm jo15 afwerkingsvormen jo17 afwerkvormen jo19 afwerkingsoefeningen jo21 e jeugd kaatsoefeningen