OSTJES VOETBALTRAININGEN GEBRUIKERSVOORWAAARDEN

Definities

 1. Ostjes Voetbaltrainingen: Ostje, gevestigd te Maldegem, KvK nr. 2.160.222.464.
 2. Klant: degene met wie Ostjes Voetbaltrainingen een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Ostjes Voetbaltrainingen en klant samen. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens Ostjes Voetbaltrainingen.
 • Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Ostjes Voetbaltrainingen gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 2. Ostjes Voetbaltrainingen is gerechtigd alle prijzen van haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

Voorbeelden en oefenstof

De klant heeft recht op 2 voorbeelden van elke categorie, hij kan hier geen rechten aan ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster of model zijn. De voetbaltrainingen zijn ons aangeboden door collega trainers. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen met auteursrechten.

Betalingen

 1. Een betalingsperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag betaalt.
 2. Een overeenkomst tussen de klant en Ostje wordt aangegaan voor twee maal het downloaden van de oefenstof
 3. Houd er rekening mee dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks van uw creditcard wordt afgeschreven.

Refund

Een terugbetaling vindt alleen plaats als de klant kan aantonen dat een eventuele fout verband houdt met de aangeboden oefeningen.

u6 u7 u8 u9 mini pupillen f pupillen jo8 jo9 u10 u11 u12 u13 e pupillen d pupillen jo10 jo11 jo12 en jo13 u15 u17 u21 senioren a junioren b junioren c junioren jo15 jo17 jo19 jo21