OSTJES VOETBALTRAININGEN GEBRUIKERSVOORWAAARDEN

Definities

 1. Ostjes Voetbaltrainingen: Ostje, gevestigd te Maldegem, KvK nr. 2.160.222.464.
 2. Klant: degene met wie Ostjes Voetbaltrainingen een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Ostjes Voetbaltrainingen en klant samen. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.

Toepasbaarheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten door of namens Ostjes Voetbaltrainingen.
 • Partijen kunnen slechts afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle door Ostjes Voetbaltrainingen gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW.
 2. Ostjes Voetbaltrainingen is gerechtigd alle prijzen van haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.

Voorbeelden en oefenstof

De klant heeft recht op 2 voorbeelden van elke categorie, hij kan hier geen rechten aan ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform het monster of model zijn. De voetbaltrainingen zijn ons aangeboden door collega trainers. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen met auteursrechten.

Betalingen

 1. Een betalingsperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag betaalt.
 2. Een overeenkomst tussen de klant en Ostje wordt aangegaan voor twee maal het downloaden van de oefenstof
 3. Houd er rekening mee dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks van uw creditcard wordt afgeschreven.

Refund

Een terugbetaling vindt alleen plaats als de klant kan aantonen dat een eventuele fout verband houdt met de aangeboden oefeningen.

u10 voetbal downloaden u11 oefeningen jo8 oefenstof u12 preminiemen jeugd u13 programma schema u14 trainingsprogramma u15 volledige uitgewerkte voetbaltrainingen u16 eerste ploegen u17 trainingsoefeningen u18 a-junioren trainingsopbouw u19 minipupillen u20 oefenvormen u21 beginners u23 downloaden u6 training u7 voorbeelden trainingen u8 duiveltjes database u9 jeugdvoetbaltrainingen jo9 leuke dribbeloefeningen jo10 jeugdtrainingen jo11 opbouwen seniors trainingsmateriaal b-junioren trainingsvormen jo12 voorbereidingsschema jo13 voetbaltrainer c-junioren spelvormen wedstrijdvormen jo15 looplijnen stilstaande fases jo17 stretching e-pupillen opstellingen voetbaltraining f-pupillen voetbalspelletjes d-pupillen

VOETBAL TRAININGEN OEFENINGEN VOOR DE VOETBALTRAINER

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van cookies.   Meer info